Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Skylten används i vissa länder i EU. I Sverige används den sedan 2007. Den varnar för svag vägkant, som kan ge att man kör av vägen om man kör utanför asfalten. Det är särskilt stor risk för tunga fordon.

A27. Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *