Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg. Synskadade har ofta endast vit käpp. Ledarhunden kan ha vitt koppel.

T9. Nedsatt syn

One thought on “Nedsatt syn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *