Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg. Synskadade har ofta endast vit käpp. Ledarhunden kan ha vitt koppel.

T9. Nedsatt syn

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *