Etikettarkiv: Parkeringsskivan

Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar så ställer du in klockslaget för tidsbegränsningens början.

Parkeringsskivan placeras väl synligt innanför framrutan. De officiella bestämmelser för användandet av en parkeringsskiva finns på varje parkeringsskivans baksida

(kortform: p-skiva)

T17. Parkeringsskiva