Avgift

Tavlan visar vilken avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare.

T16. Avgift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *