Väjningsplikt

Kör tydligt. Lämna företräde. Märket är uppsatt så nära den korsande vägen som möjligt.

Från vägmärkesförordningen.

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

B1. Väjningsplikt

En tanke kring ”Väjningsplikt

  1. Den här skylten finns inte längre i Näsbypark vid Centrum inför en uppförsbacke , Eskadervägen. Det uppstår ibland osäkerhet vid möten. Vissa saktar in, andra skynda
    sig markant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *