Tidsangivelse

Svarta eller vita siffror utan parentes avser månd-fred utom dag före helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser lördag eller dag före helgdag.

Röda siffror avser sön-och helgdag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

T6. Tidsangivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *