Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Andra symboler kan förekomma.

T8. Symboltavla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *