Påbjuden körbana

Denna skylt talar om att man ska köra på en körbana.

D2. Påbjuden körbana, höger
D2-2. Påbjuden körbana, vänster
D2-3. Påbjuden körbana, höger eller vänster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *