Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
D12-2. Bokstaven anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *