Etikettarkiv: Påbjuden körriktning

Påbjuden körriktning

Dessa skyltar visar vilka alternativ det finns mellan att köra rakt fram, eller svänga till vänster eller höger. Ett eller två alternativ visas. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

D1. Påbjuden körriktning, vänster
D1-2. Påbjuden körriktning, höger
D1-3. Påbjuden körriktning, rakt fram
D1-4. Påbjuden körriktning, vänstersväng
D1-5. Påbjuden körriktning, högersväng
D1-6. Påbjuden körriktning, rakt fram eller vänstersväng
D1-7. Påbjuden körriktning, rakt fram eller högersväng
D1-8. Påbjuden körriktning, häger eller vänstersväng