Cirkulationsplats

Vägmärket är uppsatt vid en cirkulationsplats. Här råder också parkeringsförbud. Trafikanterna får endast köra i pilarnas riktning. Välj lämpligt körfält i god tid och var noga med sidoplaceringen i cirkulationsplatsen.

D3. Cirkulationsplats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *