Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Denna skylt talar om att det är led för terrängfordon. Märket anger även att gångtrafik är tillåten. På terrängleden är det högertrafik. Högerregeln ska tillämpas i korsningar. Väjningsplikt gäller mot gående och skidåkare, vilka också har tillåtelse att använda leden.

D9. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *