Påbjudna gång-och cykelbanor

Banorna är delade. Gångbanan och cykelbanan skiljs åt med en spärrlinje. Normalt visar skylten vilken bana som är gångbana och vilken som är cykelbana. Gäller även moped klass II.

D7. Påbjudna gång-och cykelbanor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *