2 thoughts on “Omledning

  1. Vad menas man med “permanent omledningsväg”. Omledningsväg måste vara tillfällig för trafikolyckor kan skapa tillfälliga hinder inte permanent.
    Tack

    1. Den är permanent på det sättet att den alltid finns där och alltid finns redo. Den finns där vid händelse av olycka, men är inget polisen sätter upp i samband med en olycka.

      En “tillfällig omledning” däremot ser du ofta vid vägarbeten då trafiken måste ledas om i ett par dagar/månader. Då är det “Orienteringstavla för omledningsväg” som används.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *