Infartsparkering

Denna skylt anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. I detta fall tunnelbana.

F29. Infartsparkering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *