Körfältsindelning på sträcka

Vägmärket anger körriktning i körfält. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

F18. Körfältsindelning på sträcka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *