Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket. Det är vanligt med ett infällt vägnummermärke överst.

F13. Avståndstavla

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *