Tabellorienteringstavla

Detta vägmärke  upplysa dig  om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Det brukar sitta strax före vissa vägkorsningar. Den visar vägen och vägnummer till de olika alternativ som finns att välja.

F3. Tabellorienteringstavla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *