Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Skylten anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Det kan också andra symboler förekomma.

F31. Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *