Orienteringstavla

Skylten sitter uppsatt ca 500 meter före en vägkorsning. Vägmärket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Det ska underlätta genom att visa vilka vägar som leder till olika platser.

F1-1. Orienteringstavla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *