Markeringspil

Vägen svänger kraftigt i pilarnas riktning. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Denna ska göra trafikanterna extra uppmärksamma på kurvan och hur den sträcker sig.

X1. Markeringspil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *