Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

Vanligtvis är det polisen eller räddningstjänsten som ställer ut denna. Exemplet på bilden är svenskt men liknande anordningar sätts ofta upp även i andra länder då olyckor har inträffat. Svensk polis har även en likadan skylt men med texten “Polis” som bland annat används vid omfattande trafikkontroller. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

X6. Särskild varningsanordning

One thought on “Särskild varningsanordning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *