Bom

Helt eller delvis avstängd väg. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

X7. Bom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *