Avfartsskärm

Den är skiljepunkt mellan huvudkörbana och avfart med retardationsfält.

Utseendet motiveras av att det är tänkt som dubbel “Markeringsskärm för sidohinder”. Märket används på motorvägar och motortrafikleder.

X4. Avfartsskärm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *