Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Detta är en markeringsskärm som visar ett fast sidohinder på sidan om vägen. Skylten skall passeras på den sida där strecken pekar nedåt. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.

X3. Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *