Tättbebyggt område

Detta vägmärke upplyser om att ett tättbebyggt område  börjar. Ortnamnet kan vara infogat i märket. Normalt gäller 50 km/h i Sverige. Enligt uppgift ska skylten i Sverige sluta ange hastighetsbegränsning, och runda 50-skyltar monteras tillsammans eller istället för “Tättbebyggt område”.

E5. Tättbebyggt område

0 thoughts on “Tättbebyggt område

  1. Om nu skylten inte längre betyder att hastighetsbegränsning gäller, varför finns den då öht, “vanliga” vägskyltar talar ju om vilken tätort man kommit till?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *