Motortrafikled upphör

Denna skylt upplyser om att motortrafikleden har tagit slut. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg. Trafikreglerna för motortrafikled upphör att gälla och skyltar som upplyser om vilka andra trafikregler som gäller brukar finnas uppsatta.

E4. Motortrafikled upphör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *