Tag Archives: Tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Detta vägmärke upplyser om att ett tättbebyggt område  börjar. Ortnamnet kan vara infogat i märket. Normalt gäller 50 km/h i Sverige. Enligt uppgift ska skylten i Sverige sluta ange hastighetsbegränsning, och runda 50-skyltar monteras tillsammans eller istället för “Tättbebyggt område”.

E5. Tättbebyggt område