Tättbebyggt område upphör

Denna skylt upplyser om att det tättbebyggda området slutar. Ortnamnet kan vara infogat i märket. Hastigheten är mellan 70 och 100 km/h gäller beroende på land, om inget annat anges.

E6. Tättbebyggt område upphör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *