Stopplikt

Obligatoriskt och väjningsplikt i korsning eller vid järnväg.

Från vägmärkesförordningen.

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tilllämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

B2. Stopplikt

En tanke kring ”Stopplikt

  1. Om det i korsningen även finns ett fungerande trafikljus som visar grönt för högersväng och en B2-skylt , vilken av anvisningarna är då giltig?

    I Sala finns det en korsning där trafikljuset ger grönt ljus för högersväng ( från höger ut från sidoväg vid en järnvägsövergång) när ett övergångsställe fått röd gubbe samtidigt som de som stannat vid en C34 skylt fortfarande har rött ljus för att åka rakt fram. Trafikljuset för högersväng är släckt när rödljuset för bilars färd rakt fram är tänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *