Parkering

Märket finns uppsatt på en parkeringsplats. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med annan väg än sådan som avses. Om parkering är tillåten endast för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det på en tilläggstavla.

E19. Parkering

En tanke kring ”Parkering

  1. Om en länsgående P-Plats är i jämnhöjd med gång bana.Hur nära får stolpen vara P-platsen.Får den te x vara på linjen eller ska den vara ett par dm från linjen, så man inte skrapar i den.
    MVH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *