Områdesmärke

Områdesmärket anger var område med förbudet börjar. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges

E20. Områdesmärke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *