Etikettarkiv: Parkering

Parkering

Märket finns uppsatt på en parkeringsplats. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med annan väg än sådan som avses. Om parkering är tillåten endast för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det på en tilläggstavla.

E19. Parkering