Motortrafikled

Märket används som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Motortrafikledsskylten anger i sig ingen hastighetsgräns i de flesta länder utan det brukar anges med en separat skylt.

E3. Motortrafikled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *