Motortrafikled

Märket används som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Motortrafikledsskylten anger i sig ingen hastighetsgräns i de flesta länder utan det brukar anges med en separat skylt.

E3. Motortrafikled

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *