Motorväg upphör

Denna skylt upplyser om att motorvägen har tagit slut. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled. Trafikreglerna för motorväg upphör att gälla och skyltar som upplyser om vilka andra trafikregler som gäller brukar finnas uppsatta.

E2. Motorväg upphör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *