Kontroll

Kör in för kontroll. Om fordonssymbol visas gäller det enbart för förare av fordon vars symbol visas. Anvisningen är anpassad till förhållandena på platsen.

P6. Kontroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *