Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar

Tecknet kan anges också med stoppspade.

P10. Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *