Stopp

Det betyder att det är stopp för den som kommer framifrån eller bakifrån. Tecken kan även ges med en stoppspade. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.

P1. Stopp

Stopp för den som handflatan är vänd mot. Tecknet kan även ges med en stoppspade.

P2. Stopp

Stopp för den som lyktan är vänd emot.Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

P3. Stopp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *