Tunnelmärken

Vägmärker visar att du närmar dig till en tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.

e26
E26. Tunnel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *