Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Den förekommer ibland också på vissa speciella platser på vissa motorvägar men är mindre vanlig där. Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

E27. Nöduppställningsplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *