Rekommenderad lägre hastighet

Här finns oftast farthinder för att ytterligare höja säkerheten för gående och cyklister när de ska korsa en gata. Det är inte lämpligt att hålla en högre hastighet än vad som anges på märket. Andra hastigheter kan förekomma.

E11. Rekommenderad lägre hastighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *