Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör. Den normala farten brukar då vara 50 km/h om inget annat anges.

E10. Gångfartsområde upphör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *