Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Den visar och så avståndet till närmaste nödutgång. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

E29-1
E29. Utrymningsväg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *