Upplysningsmärke

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

J2. Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt
J3. Livsfarlig ledning. Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *