Trafiksignaler

Trafiksignaler.

Trafiksignaler sätts upp i korsningar med mycket trafik för att trafiken ska kunna flyta smidigare och säkrare.

Huvudsignalen förekommer alltid i alla tre färgerna. Det enda tillfälle du får bortse från trafiksignalens ljus är då polisman dirigerar trafiken i korsningen.

SIG1. Röd

SIG1. Rött betyder alltid stopp! Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

SIG2. Röd och gul

SIG2. Rött och gult betyder att växling till grönt strax kommer att ske. Du får inte passera signalen förrän den slagit om till grönt. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

SIG3. Grönt

SIG3. Det betyder att får köra men var försiktig, det finns de som kör mot rött ljus! Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt. Observera att gående har rätt att fortsätta gå, om det var grönt för dem när de gick ut på körbanan.

SIG4. Gult

SIG4. Det betyder att det är på väg att bli rött. Stanna! Du för dock fortsätta om du hunnit så långt att du inte kan stanna mjukt.

SIG5. Blinkande gult

SIG5. Det är ett varningsljus därmed ska du köra särskilt försiktigt. Eftersom trafikregleringen i korsningen fungerar inte, gäller de anvisningar du får av vägmärken. Om väjningsplikt är uppsatt, ska du väja för korsande trafik. Om vägmärken saknas gäller högerregeln i korsningen.

Gåendesignaler.

Långsamt tickande= rött

Snabbt tickande= grönt

SIG6. Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

SIG6. Stopp! Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

SIG7. Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

SIG7. Gå! Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

Kollektivtrafiksignaler.

Kollektivtrafiksignaler gäller för fordon som kör i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. Dessa signaler visar alltid vitt ljus. De kan också förekomma som extrasignal till en fordonssignal.

SIG8. S

SIG8. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

SIG9. S+vågrätt streck

SIG9. Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående.

SIG10. Lodrätt streck

SIG10. Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.

SIG11. Vågrätt streck

SIG11. Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.

Körfältssignaler.

SIG12. Rött kryss

SIG12. Körfältet får inte användas.

SIG13. Gul pil eller pilar

SIG13. Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

SIG14. Grön pil

SIG14. Kör i detta körfält.

Järnvägskorsningar.

Plankorsningar med järnväg och spårväg.

SIG15. Rött blinkande ljus

SIG15. Stopp! Stanna och slå av motorn. Tänk på miljön. Du får inte köra förrän den röda signalen slocknat.

SIG16. Rött blinkande ljus

SIG16. Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

SIG17. Rött fast ljus

SIG17. Signalen anger att en väg är helt avstängd.

SIG18. Gult blinkande ljus

SIG18. Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.

4 tankar kring ”Trafiksignaler

  1. Man får visst köra mot rött! När man får grönt i T-korsning och ska svänga vänster in på vägen där trafiksignal visar rött måste man bryta regeln. Vänligen korrigera er text!

    1. Stig Algotsson om du kör till en T-korsning och sedan svänger vänster när det lyser grönt så gäller ju inte trafiksignalen (som är vinklad mot trafiken som kommer från höger.) som lyser rött för dig utan för trafiken från höger, jag vet ej om du försökte vara rolig eller inte men var snäll och tänk till innan du kommenterar(Dvs om du inte försökte vara rolig)

    2. Fel! Svänger man vänster in på vägen och det finns trafiksignal till höger, efter korsningen, så ska man stanna vid röd signal. Men oftast finns det bara en signal till vänster, som kompletterar signalen före korsningen, och då har den ingen betydelse för dig som svänger in på vägen.

  2. Röd och grön gubbe finns ju på trafikljusen. Får dessa ”gubbar” bytas ut till godtyckliga figurer? Hur är bestämmelserna ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *