Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Vägen har ingen fortsättning utan trafikanter som använder den bör därför ha ett ärende dit vägen leder. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

E17. Återvändsväg

2 tankar kring ”Återvändsväg

  1. Nej, och det finns ju inte heller någon definition av hur mycket plats som behövs för att vända. Ibland finns tilläggstavla ”vändplan saknas”, men det är inget krav.
    På den adressen ser det ju verkligen trångt ut, dessutom använder någon gatan som upplagsplats. Vill man inte låna några meter av någons uppfart att vända på, så får man väl helt enkelt backa en bit till närmsta korsning och vända där. Det ska man klara om man har körkort, även om det förstås inte är optimalt att backa så långt i villaområde bland lekande barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *